http://www.hbcommunicatie.com/infinitedata/Kopafbeelding/opdehoogtebrederkijken.jpg

Concept ontwikkelen voor Thebe Bewoners TV - Nieuws

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Thebe heeft HB Communicatie gevraagd een concept te ontwikkelen voor Thebe Bewoners TV.

Men zegt weleens: “Televisie is het venster op de wereld.” Voor heel veel mensen gaat dat op. Maar hoe kijken verpleeghuisbewoners televisie? Herkennen ze de onderwerpen nog wel? Onderwerpen die vliegenvlug over het scherm scheren. Voelen zij zich nog betrokken op wat ze zien? Of laten ze het gelaten over zich heen komen?

Daarom is het idee ontstaan om speciaal voor de bewoners een TV-concept te ontwikkelen: Thebe Bewoners TV.  De onderwerpen die aan bod komen, zullen zoveel mogelijk op de bewoners worden afgestemd. Naast PG-bewoners behoren tot de doelgroep ook bewoners somatiek. Een redactie brengt onderwerpen aan en ziet toe hoe de onderwerpen door de diverse bewoners worden ontvangen. Met andere woorden: wat ervaart de bewoner?

Afgelopen tijd zijn al diverse items opgenoen en de komende tijd zullen verschillende onderwerpen op film worden vastgelegd. 

Uiteindelijk wordt eens per kwartaal een nieuw programma samengesteld dat Thebe breed verspreid zal worden. Eerst intramuraal later ook extramuraal.
Begonnen wordt met een proefaflevering die op brede schaal wordt getest. Is dat wat bewoners graag willen zien? Naar aanleiding van de proefaflevering wordt gekeken hoe Thebe bewoners TV verder ontwikkeld kan worden